Suojavarusteiden tilanteesta yleisesti
Tällä hetkellä eletään globaalisti poikkeuksellisia aikoja suojavarusteiden osalta. Laadukkaan tavaran toimittajilla on koko varasto myytynä ja tehtaiden toimitusajat liikkuvat yleensä minimissään 20-45 pv haarukassa ellei omaa hyviä kontakteja ja suhteita tehtaisiin. Joillakin tuottajilla ovat tuotantoajat jo useiden kuukausien pituisia. Markkinoilta myös löytyy suhteellisen uusia tuntemattomampia toimijoita, joilta suojavarusteita voi saada edullisimmillaan hyvin edullisesti. Näiden osalta ostaja ottaa tietoisen riskin, että laatuerot saattavat olla melko suuriakin ja soveltuvuus varsin heikko. Hinnat, joita toimittajat ja tehtaat kertovat nettisivuillaan hinnastoissaan tai eri myyntiportaaleista eivät pidä lähtökohtaisesti enää todellisten hintojen kanssa paikkaansa.

Ymmärrämme myös, että budjetit saattavat olla joillakin rajoitteena ostaa laadukasta tuotetta, kun hinnat markkinoilla suojavarusteisesti ovat tällä hetkellä useimmissa tuotekategoriassa 2-15 -kertaiset. Jos selkeästi edullisempien suoja-asujen osto kiinnostaa, niin sourcing-tiimimme pystyy antamaan melko nopeasti meidän arvion parhaista mahdollisista vaihtoehdoista (tarkistamme tehtaan, sertifikaatit ja tarkistamme etänä tuotteen soveltuvuuden niin hyvin kuin pystymme).

Kannattaa huomioida, että esimerkiksi Kiina, joka tuottaa noin puolet maailman suojavarusteista, on tiukentanut vientitulleja ja lähes jokainen vientiin lähtevä suojavarusteita sisältävän toimituksen dokumentit tarkistetaan Kiinan vientitulliviranomaisten toimesta. Tämä on yleisellä tasolla hyvä asia, sillä muualle saadaan täten laadullisesti parempaa tavaraa ja pahimmat suhmuroinnit saadaan kitkettyä pois. Kiina on myös alkanut rajoittamaan suojavarusteiden tuotantomäärien vientiä esimerkiksi asettamalla tehtailla minimimäärän, jonka tehdas on sitoutunut toimittamaan kotimaan markkinoille. Yhdessä kasvavan globaalin kysynnän kanssa nämä toimenpiteet luovat kasvavaa hintapainetta markkinoille.

Suomen päässä tulliviranomaiset valvovat Suomeen saapuvia suojavarusteita yhdessä Fimean ja Tukesin kanssa ja heidän ohjeistusten pohjalta. Fimea on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, joka valvoo sairaala- ja muuhun lääkealan ammatilliseen käyttöön menevän varusteiden pätevyyttä. Jos Suomeen tuotavilla tuotteilla on CE-merkintä, niin erillistä lupaa Fimelta ei tarvitse. Mikäli CE-merkintää ei löydy, tulee tällöin hakea poikkeuslupahakemus suojavarusteiden käytölle Fimeasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) vastaavasti toimii valvovana elimenä kuluttajamyyntiin menevistä suojavarusteista.

Ulkomailta tulevien suojavarusteiden osalta toimitamme huolintayhtiölle etukäteen kaikki tarvittavat dokumentit, jolloin prosessi nopeutuu pykälän verran tuotteiden maahanpääsyn suhteen. Toisinaan suojavarustetoimituksista otetaan tullin toimesta testieriä, joka voi hidastaa toimituksien saamista kumppaneillemme. Kannattaa huomioida, että poikkeuslaki ei voi velvoittaa tullia siihen, että valtio tullin johdolla voisi takavarikoida suojavarusteita valtion omaan käyttötarkoituksiin.
Made on
Tilda